Slide LeftSlide Right

Nu in productie: De weg naar … Maastricht / Aachen / Liège

 

“De weg naar…” een idee van Jo Dautzenberg,  vormt het kruispunt van een persoonlijk levenspad in een verbinding met de geschiedenis van een stad .“De weg” verbindt het persoonlijke verhaal met de grotere geschiedenis. Om het beeld van een stad te begrijpen is het verhaal van de schakels  die de stad  (mede) vormen van belang. “De weg” wil deze gedachte onderstrepen.

 

Beyond Community Art , meer jaren traject.

 

“De weg naar…”  heeft de potentie om uit te groeien naar meer dan een community art project in/van/voor de gehele (eur) euregio. “De weg naar”  vertelt verhalen over vooruitgang en verandering en kiest daarbij voor een vorm waarbij verschillende (kunst & cultuur) disciplines elkaar aanvullen en bevragen aan de hand van de beleving van een route. De weg combineert dit met “mensen aan het woord” over hun verhaal, beleving van tijd , eigenheid en streek en bevraagt hen naar doelen in de toekomst. De weg is cultuur.

 

Nu in productie: La Route à Liège.

 

Het project “De weg naar…” wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

logoshow

 

Nu in productie:
De weg naar Luik

Stichting Pro  2, platform voor samenwerking tussen professionals en amateurs

 

Stichting Pro2 stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen professionals en amateurs in het culturele veld, met behulp van creatieve/dynamische cross-overs tussen nieuwe media, drama, documentaire, theater, tekst, muziek en fotografie.

 

Het Pro 2 landschap:

In de afgelopen jaren zijn vakgebieden als camera/fotografie, editing van beeld en geluid,  design en story telling enorm naar elkaar toegegroeid. Dat betekent dat disciplines die vroeger hun eigen technische werkprocessen, cultuur en vakgebied kenden, nu van meet af aan samenwerken aan hetzelfde product en de productie-details makkelijker uitwisselbaar zijn.

De stichting Pro2 heeft aansluitend op die ontwikkeling, voor haar activiteiten de afgelopen jaren een nieuw platform gecreëerd, waarin professionalisme en amateurbeoefening zijn samengebracht: Pro2.tv

 

 

Tijdens de ontwikkeling van pilots, projecten en probeersels is zodoende een nieuw landschap ontstaan, met als kenmerk een zeer vernieuwende vorm van samenwerking tussen amateurs en professionals binnen het gebied van reports, drama en documentaire in Parkstad. Stichting Pro2 heeft de afgelopen 2 jaar middels campagnes partners benadert, gezocht en gevonden om gezamenlijk projecten op te zetten. Dit is uitgemond in drama producties als de 27-delige regio soap “Alles kump Good”, het TV drama “Het korte Leven van Jan Willem” en de  Internet game  “het Coriovallum Complot.”

Financiering van al deze projecten vond plaats uit eigen middelen en met ondersteuning van diverse partners en sponsoren. Bij de het tot stand komen van deze projecten zijn meer dan 25 professionals, 250 amateurs, 30 MKB bedrijven en tientallen instellingen betrokken.

Thema aanbod, experimenteel aanbod,  commercieel aanbod; een veelvoud van identiteiten en types. Via Internet en de reguliere TV stations in de provincie Limburg hebben meer dan 200.000 mensen deze producties kunnen zien. Dat vinden we een geweldig resultaat. Daarom hebben we besloten Pro2 voort te zetten. Proces en product hebben daarin beide een gelijkwaardige plek.

 

 

 

Steekwoorden

Ontdekken, aanjagen, vinden, experiment, werkplaats, product, creatieve impulsen, vernieuwing, film, drama, muziek, fotografie, kunst, cultuur, amateurs, professionals, Parkstad, Euregio

Neem contact op met de stichting Pro2 via onderstaand formulier:

Remplissez ce formulaire de contact pour contacter fondation Pro2:

Füllen Sie dieses Kontaktformular aus um mit der Stiftung Pro2 in Verbindung zu treten:

Send us a message