De stichting Pro2, Media Profile BV en Stichting Volkstoneel Kerkrade zijn in 2006 een in Parkstad een unieke samenwerking aangegaan.

Het betreft het project: “ Het korte Leven van Jan Willem”;  een verfilming en televisie-adaptatie van het gelijknamige toneelstuk.  Het stuk geeft inzicht in de gevoelswereld van de ouders van de aan drugs verslaafde Jan-Willem en de problematiek waar ze in verzeild raken.

De bewerking voor TV is zeer herkenbaar als tijdsbeeld.

De productie duurt 50 minuten en is als drieluik  uitgezonden door L1 in 2007. De TV-bewerking van Het korte leven van Jan Willem wordt gespeeld door leden van het Kerkraads Volkstoneel, op locaties in de regio met toevoeging van een 50-tal figuranten uit de regio.

Regie is in handen van Franck van Erven. Jo Dautzenberg en Roger van de Poel van Media Profile BV tekenen voor de TV bewerking, productie en faciliteiten.

TV bewerking : Het korte leven van Jan Willem

Voorgeschiedenis

Uit belangstelling bezocht de stichting pro2 op uitnodiging van acteur Arno Deckers in Kerkrade ,  de voorstelling “het korte leven Jan-Willem,” uitgevoerd door het volkstoneel, Kerkrade.

Uit perspublicaties hadden wij vernomen dat de presentatie de moeite waard zou zijn om bij te wonen. Het emotioneel geladen stuk werd  op indrukwekkende wijze gespeeld.

Idee

Tijdens het na-gesprek , deden wij in kleine kring de suggestie om de bewerking van dit stuk voor TV aan te passen en te registreren. De acteursgroep reageerde daar positief op.

Enkele dagen later bespraken wij  het idee nog eens nader met groepslid Jaques Schiffelers en het Bestuur van het Volkstoneel.

Alle betrokkenen , schrijver, bestuur, spelers, opname crew en producent zijn achter dit  plan gaan staan.

Er zijn twee hoofdlijnen:

  1. alle betrokkenen, behalve Jan Willem, zijn te gast in een populaire talkshow; kijken naar en reageren op het stuk
  2. het stuk wordt in zijn oorspronkelijke enscenering gespeeld.

De output is een televisie bewerking van het stuk in de vorm van een drie-luik en een DVD bedoeld voor het onderwijs.

Door de provincie Limburg, RTV L1 en gemeente landgraaf  hebben in 2006 een financiële bijdrage  aan dit project toegekend.